Klubi liikme hea käitumistava.

Ojasaare Golfiklubi liige

  1. Mõistab golfi olemust
  2. Tunneb ja järgib golfi etiketti
  3. Peab kinni golfi reeglitest
  4. Hoolitseb enda ja teiste mängijate ohutuse eest väljakul
  5. Osaleb vabatahtlikuna klubi ürituste korraldamisel vähemalt üks kord hooaja jooksul
  6. Aitab väiksema kogemusega mängijaid reeglite ja käitumistavade mõistmisel
  7. Teeb ettepanekuid klubi töö parandamiseks
  8. Annab soovitusi Ojasaare väljakul mängutingimuste parandamiseks
  9. Osaleb klubi töös aktiivse liikmena

Abi heast käitumistavast paremaks arusaamiseks leiab järgnevatelt linkidelt:

http://www.golf.ee/huvilised/golfi-abc/
https://marisuursalu.com/2016/01/27/etikett/
http://www.ojasaare.ee/wp-content/uploads/2013/10/Mis-on-golf.pdf

Kontakt

MTÜ Ojasaare Loodusmatk
Lääne-Virumaa, Rägavere vald,
Aarla küla
+372 502 7425
info@ojasaare.ee
a/a EE762200221049270706

Toetajad


Leia meid facebookist

2012 © MTÜ Ojasaare Loodusmatkteostas Bassein.eu